Anketā iekļautie personas dati tiek vākti, izmantoti darbinieku atlases vajadzībām SIA „KVIST” (reģistrācijas Nr. 40103477031) un uzglabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Visa anketā ietvertā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un netiek izpausta trešajām personām. Saņemtie dati tiek dzēsti (anketas iznīcinātas) pēc 3 mēnešiem no anketas saņemšanas dienas.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba pārrunām.
Scroll to Top