PRIVĀTUMU POLITIKA

Šī Privātuma politika attiecas uz tīmekļvietni https://nacuzkvist.lv/ (turpmāk tekstā – tīmekļvietne).

KVIST SIA (turpmāk tekstā – KVIST) apņemas aizsargāt jūsu privātumu un jūsu personas datus saskaņā ar šīs tīmekļvietnes Privātuma politiku (turpmāk tekstā – politika), kas attiecas uz apkopotajiem un apstrādātajiem personas datiem no tīmekļvietas apmeklētājiem.

  1. KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ

KVIST var iegūt šādus personas datus: jūsu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi un informāciju par jūsu dzīvesvietu, dzimšanas gadu, izglītību, darba pieredzi  tikai tad, ja šī informācija ir iesniegta brīvprātīgi.

Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami šī informatīvā teksta mērķu izpildei. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances, mēs varam Jums lūgt papildus informāciju.

Ja nepiekritīsiet personas datu apstrādei, kas ietverta šajā informatīvajā tekstā, Jūsu pieteikums netiks izvērtēts personāla atlases procesu gaitā.

INFORMĀCIJAI

Mēs varam ievākt personas datus no atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai no Jūsu drauga vai paziņas pieteikuma, kurš Jūs ir ieteicis kā kandidātu vai nodarbinātības aģentūra. Mēs varam ievākt personas datus no Jūsu norādītiem atsauksmju devējiem atlases procesu ietvaros.

Izmantojot mājaslapu, KVIST automātiski apkopo arī šādu informāciju:

  • Tehnisko informāciju, ieskaitot Interneta protokola (IP) adresi, kas ir izmantota, lai pieslēgtu datoru internetam, jūsu pieslēgšanās informāciju, pārlūkprogrammas tipu un versiju, laika joslas uzstādījumus, pārlūkprogrammas spraudņu (plug-in) veidus un versijas, operētājsistēmas un platformas;
  • Informāciju par jūsu apmeklējumu, ieskaitot URL adresi, darbības vēsturi mājaslapā, proti, klikšķu plūsmu (ieskaitot datumu un laiku), lapas atbildes laiku, augšupielādes kļūdas, apmeklējuma ilgumu konkrētās lapas sadaļās, mijiedarbību ar lapu un metodes, izmantotas, lai pārlūkotu lapu.
  • DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Saņemot Jūsu pieteikumu Uzņēmumam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi.

  • PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Uzņēmums apliecina, ka tās darbinieki apstrādās kandidāta personas datus atbilstoši viņu darba pienākumos norādītajam personas datu apstrādes apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Uzņēmuma iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes (tehniskās un organizatoriskās) prasības.

  • PERSONU DATU GLABĀŠANA

Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Uzņēmuma datu bāzē ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kandidāta lūguma beigt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesiskās intereses. Uzņēmums, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Gadījumā, ja Uzņēmums saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

  • SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā tiek saglabātas Jūsu gala ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī u. c.). Sīkdatnes nekaitē Jūsu ierīcei, nesatur vīrusus, Trojas zirgus vai citu ļaunprātīgu programmatūru. Informācija tiek saglabāta sīkdatnē, un katra datne attiecīgi satur informāciju par noteikto gala ierīci. Tomēr tas nenozīmē, ka tādā veidā mēs uzreiz iegūstam informāciju par Jūsu identitāti.

Sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošana lietošanas datu apstrādei atkarībā no sīkdatnes vai citas tehnoloģijas kategorijas kalpo šādam mērķim – tehniskā nepieciešamība: Tās ir sīkdatnes un līdzīgas metodes, bez kurām Jūs nevarat izmantot mūsu pakalpojumus (piemēram, lai pareizi parādītu mūsu vietni / Jūsu izvēlētās funkcijas vai saglabātu pieteikuma informāciju pierakstīšanās zonā).

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

Sazinieties ar mums, lai izmantotu savas tiesības, uzdotu jautājumu vai iesniegtu sūdzības saistībā ar KVIST veiktajām procesuālajām darbībām, apstrādājot personas datus. KVIST veiks visas nepieciešamās darbības, lai sniegtu atbildes uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un sūdzībām trīsdesmit (30) dienu laikā.

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

KĀ SAZINĀTIES AR MUMS:

Pasta adrese: KVIST, SIA, Siguldas novads, Mālpils pagasts, Upmalas, Tīnes iela 1, LV 2152, Latvija.

E-pasta adrese: lv@kvist.com

Svarīga informācija

Lai iegūtu papildus informāciju par jūsu privātuma tiesībām, lūdzam sazināties ar vietējo datu aizsardzības iestādi/institūciju.

 Šis privātuma politikas paziņojums stājas spēkā 2021.gada 2.augustā.

Scroll to Top